Přejdeme do číselníku modulu ORG navigační položka Pracovní pozice. Zobrazí se seznam všech pracovních pozic.

00

 

Novou pracovní pozici založíme akcí Nový v hlavní nástrojové liště ikon.

01

 

Bez vyplněného názvu nelze záznam pracovní pozice uložit.

04

 

Záznam uložíme, resp. do číselníku založíme akcí Uložit a zavřít v hlavní nástrojové liště ikon.

05

06

 

Výpis záložek:

  1. Popis - umožňuje přidat k pracovní pozici formátovatelný text s popisem
  2. Pracovní místo - záložka zobrazuje všechna pracovní místa ve kterých je zobrazená pracovní pozice obsažena
  3. Role - záložka obsahuje seznam všech připojených procesních/činnostních rolí
  4. Vlastník procesu (automaticky plněná záložka) - zobrazuje seznam všech procesů u kterých je pracovní pozice skrze připojené pracovní místo vlastníkem
  5. Matice odpovědnosti (automaticky plněná záložka) - zobrazuje seznam všech činností, které pracovní pozice skrze připojení procesní/činnostní role vykonává
  6. Komentáře
  7. Úkoly