Obsah:

 • úkol přiřazený k datovému objektu (např. proces)
 • úkol bez vazby na objekt
 • způsoby vytvoření úkolu včetně praktické ukázky (ručně, klonováním/kopírováním/hromadně)
 • konfigurátor úkolů
 • emailové notifikace
 • auditování úkolu
 • vkládání rychlých příloh z disku PC
 • vkládání kontrol
 • úkol typu zjištění

 

Poznámka:

 

Přepis:

Úkol se v databázi může vyskytovat ve dvou variantách jako:

 • úkol připojený k nějakému datovému objektu např., procesní krok, ukazatel, reporting, metrika, hodnocení kompetencí, proces atd.
 • úkol bez vazby na konkrétní datový objekt

 

Způsoby založení úkolu do databáze:

 1. ruční vytvoření (jeden úkol pro jednoho řešitele)
 2. klonování, resp. kopie úkolu (vybereme si jeden úkol a ten nakopírujeme dalším řešitelům včetně podúkolů zdrojového úkolu)
 3. hromadné založení úkolu, např. za účelem seznámení dotčených osob se změnou v procesu nebo seznámení s dokumentem
  • nad procesem
  • organizační jednotkou
  • zdrojem

 

Konfigurátor úkolu

 • cílem konfigurátoru úkolu je pro určité typy úkolu, které si uživatel může nadefinovat např. Zjištění automaticky při založení takového typu úkolu nastavit termín splnění a řešitele úkolu, a to i ve vazbě na konkrétní datový objekt
 • základní podporované datové objekty jsou: Proces, Pracovní místo, Riziko, Zdroje, Ukazatel
 • konfigurátor úkolu je vázán na konzultantskou licenci, proto jeho konfiguraci konzultujte buď s konzultantem nebo Vaším ATTIS specialistou

 

Agenda úkolů dále umožňuje

 • zasílat emailové notifikace do emailové schránky buď zadavateli úkolu nebo řešiteli úkolu či oběma
 • zasílat emailové notifikace při změně některých atributů úkolu (což je výjimka oproti dalším datovým objektům v aplikaci) např. změna stavu úkolu, změna řešitele
 • auditování úkolu = logování změny některých atributů úkolu
 • možnost vkládání kontrol k úkolům
 • vkládání tzv. rychlých příloh z disku PC nebo složky zdrojů