Obsah:

  • projev problému
  • důvod problému
  • způsoby opravy (umístění diagramu, podbarvení diagramu prostým tvarem)

 

Přepis:

Základním projevem je tučný text v diagramu často nečitelný.

Důvodem je programem špatně vypočtená oblast kreslící plochy při export diagramu.

Přímá oprava aplikací není možná, je třeba zásah uživatele.

 

Oprava:

  1. přesun diagramu co nejvíce levému hornímu rohu diagramu
  2. podbarvení diagramu prostým tvarem