Uživatelské postupy jsou tvořeny formou obrázkových návodů nebo videí v závislosti na rozsahu popisované problematiky.

Postupy i videa jsou přidávány průběžně a jsou členěny dle jednotlivých modulů. Postupy a videa se vztahují k verzi aplikace 4.9x.

Zároveň byla uvolněna videa z online školení pro verzi 4.70, která doporučujeme rovněž využívat, protože logika práce v aplikaci se napříč verzemi mění minimálně.