Vytisknout
Položka: Typ položky: Poznámka k položce:
Úvodní strana Položka nabídky  
Demo Tenký klient Externí odkaz
Možnost vyzkoušení si webového (tenkého) klienta.
Login: admin Heslo: admin
Demo HTML export Externí odkaz
Obsahuje ukázku podporovaných HTML exportů včetně rozcestníku, verze 4.9x.
Dokumentace Složka Obsahuje dokumentaci k jednotlivým verzím SW ve formátu PDF.
Manuál online Složka Obsahuje uživatelský a administrátorský manuál k on-line procházení, verze 4.x .
Postupy a videa Složka
Obsahuje postupy a videa (včetně prezentačních), verze 4.9x.
Videa z online školení, verze 4.7x.
Textové postupy ze starších verzí.
Slovník pojmů Kategorie manuálu Obsahuje základní používanou terminologii.
Kontakt Externí odkaz
Odkaz na https://www.attis.cz.
Obsahuje telefonické a e-mailové kontakty na zákaznickou, uživatelskou a technickou podporu.