HTML exporty

 

BPM export procesního modelu

Procesní model je komplexní popis procesů a činností, které jsou v organizaci vykonávány. Jeho základem je grafická procesní mapa procesů a činností organizace. Grafické objekty procesní mapy jsou doplněny o řadu dalších informací například o zdrojích procesů, potřebný externích a interních normách, ukazatelích a metrikách procesu, vazbách na požadavky norem a metod řízení kvality a podobně. Procesní model je tak klíčovým nástrojem pro vytváření a správu procesně orientovaného integrovaného systému řízení organizace... BPM export procesního modelu

 

ORG export organizačního modelu

Organizační struktura představuje základní nástroj, který vypovídá o uspořádání zdrojů organizace. V procesně řízení organizaci je organizační struktura podřízena procesům a zajišťuje, aby lidé byli rozděleni do organizačních jednotek tak, aby při výkonu procesů mohli maximálně spolupracovat a nemuseli řešit zbytečné administrativní a kontrolní úlohy při průchodu procesu několika organizačními jednotkami... ORG export organizačního modelu

 

GDPR export karet zpracování

Nařízení GDPR do stávajících systémů ochrany osobních údajů zavádí celou řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla jejich správy a zabezpečení. GDPR je především o správně nastavených a fungujících procesech, o schopnostech organizace řídit rizika a o tom, že systém ochrany osobních údajů je tudíž nedílnou součástí celého Integrovaného systému řízení výkonnosti organizace, který SW ATTIS cíleně podporuje... GDPR export karet zpracování